Kontakt
   Spotkajmy się na stronie
www.ligon68.com
                     albo pisz na adres                       jurek.spyrka@ligon68.com